Stavba Mošnov, Lhenice, posílení tlaku ATS, stavba provedena pro SčVK Teplice, provoz Teplice,  délka vodovodu 900 metrů, materiál HDPE DN 50 , celkový objem prací za 3 200 175,- Kč.

 

Stavba Velemyšleves, oprava vodovodu DN 300, materiál HDPE , délka 120 metrů, včetně propojení v armaturních šachtách. Provedeno pro SčVK Teplice, provoz Louny, celková hodnota zakázky 730 323,- Kč.

 

Stavba Libkovice II, investor Severočeské doly a.s., Doly Bílina, výtlak  HDPE  DN 800 mm v délce 2 046 m, armaturní šachta na propojovacím potrubí DN 800 mm, od čerpadel je propojovací potrubí DN 300 mm z potrubi HDPE, potrubí je vedeno v tělese hráze,  propojení od čerpadel po armaturní šachty ( 3 ks)  . Hodnota zakázky 40 101 580,- Kč.

 

 

Duchcov, Osecká ulice, rekonstrukce kanalizace, propojení dvou souběžných kanalizací v hloubce 4,5 metru na šířku jednoho jízdního pruhu, pro zachování provozu na komunikaci bylo nutné provést zvláštní úpravy stávajícího jízdního pruhu, který byl pořád v provozu. Provedeno pro SčVK Teplice, provoz Teplice. Hodnota zakázky 516 321,- Kč.

Výtlačné potrubí z ČS2 do ČSJ3, investor Severočeské doly a.s., Doly Bílina, potrubí HDPE DN 300 v délce 539 metrů, trasa procházela pod pasovkami, kde byl protlak o délce 48 metrů, materiál OCR d530/10 mm. Celková hodnota zakázky 2 180 400,- Kč.

 

Teplice, Ostravská ul.,rekonstrukce vodovodu, materiál litinové potrubí DN 80 včetně přepojení všech přípojek k nemovitostem, před započetím prací byl proveden suchovod pro náhradní zásobování vodou. Provedeno pro SčVK Teplice, provoz Teplice, hodnota zakázky 719 869,- Kč.